ÚČINKY MASÁŽE

Existují různé druhy masáží, při kterých se používají odlišné hmaty, směry i intenzita. Také na základě použitého pomocného prostředku lze dosánnout odlišných cílů a až protichůdných účinků.

Níže uvedené účinky probíhají při masáži současně nebo střídavě. Nelze tvrdit, že je vždy využíváme cílevědomě (především reflexních účinků hmatů). 

Mechanický účinek

  • spočívá v podpoře návratu žilní krve a mízy z periferie do oběhového centra

Biomechanický účinek

  • způsobuje zčervenání kůže na místech, na kterých se provádí např. tepání nebo intenzivní hnětení; podkladem pro zčervenání je rozšíření krevních vlásečnic a drobných cév v kůži

Tyto dva účinky nejsou jediné. Z praxe jsou známy takové účinky některých hmatů, které nelze vyložit mechanickým ani biochemickým působením. Jsou to ty účinky, které nastupují okamžitě a to na vzdáleném místě.

Reflexní účinek

  • spočívá v tom, že působíme na receptory v postižené oblasti, kde je pociťována bolest
  • organismus reaguje i ve značně vzdálených místech od místa masírované pokožky na základě odstředivé dráze reflexního oblouku a CNS