Kontraindikace

Použití AL není doporučeno pro lidi s následujícími diagnózami:

 •     vážné srdeční onemocnění
 •     stavy po mozkové mrtvici
 •     při bolestech hlavy po zánětu mozkových blan,
 •     při výduti mozku,
 •     zelený zákal oční,
 •     akutní stavy po zlomeninách obratlových těl,
 •     totální endoprotézy kyčlí a kolen,
 •     po čerstvých operacích plotének páteře,
 •     při hemofilii,
 •     při těžké cukrovce,
 •     stavy po operaci lebky,
 •     stavy po vysoké amputaci jedné dolní končetiny,
 •     těžké psychotické stavy (stavy nepříčetnosti apod.),
 •     trvale vysoký krevní tlak,
 •     nadměrně zvýšená činnost štítné žlázy,
 •     vážná vnitřní onemocnění (např. kolagenozy, akutní záněty a další dle lékaře).

U vážně nemocných nebo trpících různými vážnými zdravotními problémy musí vhodnost cvičení na AL a jeho aplikaci doporučit ošetřující lékař.

Pokud se používáním AL při léčbě bolesti prohlubují, nedoporučujeme pacientům k léčbě nadále používat AL bez konzultace s lékařem.