Účinky

 

ÚČINKY NA ORGANIZMUS

KOSTRA
 • Rychlé uvolnění svalstva
 • regenerace meziobratlových plotének znovunasátím tekutiny do jádra ploténky, která vyživuje chrupavku (citelné prodloužení páteře už po několika minutách)
 • svaly se rychle uvolňují a páteř se citelně prodlouží už po několika minutách. Toto prodlužení je způsobeno znovunasátím tekutiny do jádra ploténky, které vyživuje chrupavku. Tím dochází k regeneraci meziobratlových plotének.

Prevence:

 • předcházení vzniku statických poruch páteře(skolióza) u mladých jedinců v období růstu
 • prevence vzniku bolestivých vertebrogenních stavů (bolestí zad).

Léčba:

 • léčby všech bolestivých vertebrogenních syndromů
 • léčby poruch statiky páteře mladých jedinců (vadné držení těla, skoliotické a kyfotické držení těla, léčby skolióz všech stupňů).
 • Obrácená poloha

 
KREVNÍ OBĚHOVÁ SOUSTAVA
 • Urychlení návratu žilní krve do srdce, plíce dostávají větší množství krve k pročištění (nahromaděná  žilní  krev  v dolních končetinách, tj. vzpřímená poloha způsobuje městnání krve v žilách pod úrovní srdce, nad úrovní srdce je tok tepenné krve brzděn, je odváděna ze žil nohou a krevní stáze z břišních orgánů jsou odstraněny
 • očištění organizmu bez zátěže srdce
 • dostatečný přísun tepenné krve do mozku (ve vzpřímené poloze musí překonávat gravitaci)
Prevence:
 • působí proti žilním městkám, křečovým žílám a hemeroidům (je-li dispozice k těmto obtížím, přispěje k jejich odstranění, příp. ke zmírnění obtíží.
 • Obrácená poloha
VNITŘNÍ ORGÁNY
 • Dobrý odtok krve z orgánů uložených v podbřišku (při poloze v sedě dochází k trvalému překrvení těchto orgánů), tzn. např. uvolnění prostaty (je pociťována okamžitá úleva), prokrvení pohlavních orgánů
 • uvádí do oběhu velké množství krve z břišních orgánů
 • břišní orgány  trpící často poklesem (ptóza ledviny, žaludku, střeva), se dostávají opět do normální polohy a nabývají původní formy (pravidelnost AL)
 • zajištění dobrého průtoku žilní krve trávicím systémem vede k lepšímu přívodu tepenné krve s výsledkem zlepšení zažívacích funkcí
 • nejsou překrvována játra, kterými prochází veškerá žilní krev z trávicího ústrojí a během obrácené polohy na AL dochází k jejich účinné masáži.
 • Obrácená poloha
PLÍCE
 • úprava dechu (působí především během výdechu, jež je v dýchacím cyklu rozhodující, nedostatečný výdech vede k trvalé stagnaci zbytkového vzduchu, který je v podstatě toxický, tzn. snižuje množství vzduchu, které můžeme vdechnout)
 • usnadňuje hluboký výdech tlakem orgánů na bránici (plíce jsou špatně provětrávány, horní část plic je dobře ventilována).
 • Obrácená poloha
MOZEK
 • krev přitéká pomocí gravitace v dostatečném množství a pod mírným tlakem do mozkového oběhu
 • obnovuje, zachovává pružnost kapilár
 • dostatečné promytí a otevření mozkových vlásečnic odstraňuje většinu migrén a dalších bolestí hlavy
 • prokrvení mozku podporuje a stimuluje duševní funkce: zlepšuje se paměť, soustředění, zvyšuje se odolnost proti nervové únavě, mizí stavy úzkosti a nervozity (AL denně), zlepšují se fyziologické funkce mozku, tj. lepší využití duševních schopností každného jedince.
 • Obrácená poloha
ESTETICKÉ ÚČINKY
 • pružná chůze (zlepšená statika páteře)
 • vzpřímený postoj
 • regenerace a omlazování kůže (dostatečné prokrvení obličeje tepennou krví, lepší vyživování pokožky)
 • podpora růstu vlasů (dobré prokrvení vlasové pokožky)
 • odstranění nespavosti, prohloubení spánku 
 • nejvhodnější doba pro aplikaci OP - večer po celodenní zátěži (rozvolnění páteře a kloubů přetrvává až do rána)
 • Obrácená poloha
TERAPEUTICKÉ ÚČINKY
 • snadné zaujmutí obrácené polohy a její následné jednoduché ovládání (jóga)
 • podle subjektivních pocitů je volen sklon OP a doba setrvání v OP
 • Obrácená poloha