Použití

Pro zdravého jedince bez vážných zdravotních omezení a onemocnění je AL MEDIC vhodné. Je doporučeno pro širokou veřenost.
 
Zásady použití:
 
  • Žádné aplikace na AL se neprovádí přes bolest a nepříjemné stavy pacienta. Čím je pocit příjemnější, tím většího uvolnění, relaxace a účinnosti se dosáhne. V poloze rovnovážné dochází k odlehčení celého těla (tzv. stav beztíže). Už tato poloha má léčebné účinky.
  • V polohách mírně šikmých setrváváme od 1 do 5 min. V polohách šikmých a kolmých nad 30 stupňů setrváme max. do 1 minuty. Do minuty se tělo rozvolní, kloubní spojení natáhne, pak se vrátíme do polohy rovnovážné, ve které setrváme 5 až 8 minut. V této poloze natažení a uvolnění přetrvává i když  intenzita tahu je snížena na minimum. Tak jsou zachovány blahodárné účinky obrácené polohy, aniž bychom museli zvyšovat intenzitu setrvání v OP. Tento postup můžeme podle vlastní snášenlivosti během jedné aplikace opakovat dvakrát.
  • Při nepříjemných pocitech nebo bolestech se ihned vracíme do rovnovážné polohy, kde necháme tyto průvodní jevy odeznít. 
  • Při návratu ze šikmé polohy je doporučeno zůstat několik minut (2-3) v poloze rovnovážné.
  • Frekvenci a intenzitu si volí každý sám podle vlastní snášenlivosti. Zpočátku může být vhodnější častější frekvence s kratší dobou trakce (př. 4x denně/5 min). Po adaptaci organizmu je možné dobu prodloužit (1x denně/15 min). U starších a nemocných lidí se doporučuje začít s polohou rovnovážnou střídavě s polohou šikmou (5 - 10 stupňů hlavou dolů).
POUŽÍVÁNÍ AUTOTRAKČNÍHO LEHÁTKA PODLE TĚCHTO ZÁSAD JE BEZPEČNÉ A ZNAČNĚ EFEKTIVNÍ.