Časový harmonogram

APLIKACI REBOXU JE TŘEBA OPAKOVAT DLE DÉLKY TRVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO PROBLÉMU. TERAPIE SE PŘIZPŮSOBUJE AKTUÁLNÍMU STAVU PACIENTA.
DOPORUČENÝ HARMONOGRAM APLIKACE REBOXU
  • Akutní stav (0 - 48 hodin)
  • 4-5 dní za sebou; poté pokračovat dle potřeby.
  • Subakutní stav  (48 hodin - 6 týdnů)
  • 2-3x týdně.
  • Chronický stav (více než 6 týdnů)
  • 1-2x týdně.

DÉLKA SEZENÍ

10 - 20 MINUT V ZÁVISLOSTI NA POTÍŽÍCH.

OŠETŘOVANÁ OBLAST APLIKACE REBOXU VE 20-30 BODECH V OŠETŘOVANÉ OBLASTI JE DOSTATEČNÁ PRO JEDNO SEZENÍ.