Kontraindikace

Rebox není vhodné užívat v následujících případech

  1. LOKÁLNÍ KONTRAINDIKACE
  • porušená kontinuita kůže (otevřené rány, kožní vřed apod.)
  • akutní kožní či podkožní zánět
  • hluboká žilní trombóza (diagnostikovaná nebo suspektní)

 

         2.  CELKOVÉ KONTRAINDIKACE

  • implantované elektrické zařízení (kardiostimulátor, ICD, hluboká mozková stimulace apod.)
  • těhotenství
  • epilepsie
  • maligní nádorové onemocnění (diagnostikované nebo suspektní)
  • šok a další závažné systémové patologické stavy.


Zvýšenou opatrnost je třeba věnovat aplikacím na krku v oblasti glomus caroticum pro možné podráždění nervus vagus (n. X).

 

Zdroj: www.rebox.cz