Základní informace k přístroji

REBOX pracuje na základě metody TCLA (transkutánní korekce lokální acidózy /Acidóza/). Mnoho akutních poranění a chronických potíží je doprovázeno lokální acidózou v živé tkáni. Následkem toho jsou bolesti, otoky a myokontrakce /Myo-/. Metoda TCLA umožňuje odstranit všechny tyto potíže.

  • Elektroterapeutický přístroj  Rebox-Physio je konstruován pro léčbu a diagnostiku bolesti a imobility.
  • Reboxové proudy  jsou transkutánně /přes kůži/ přivedeny do léčené oblasti dotykem léčebné  elektrody.
  • Během několika sekund dojde ke korekci lokální acidózy v léčené oblasti (analgetický efekt), zvýší se  mikrocirkulace krve a lymfy a je pozorovatelný myorelaxační efekt. Tyto tři fyziologické efekty jsou pozorovatelné již po několika minutách od aplikace reboxových proudů.
  • Doba aplikace je řízena v závislosti na osmotických a onkotických poměrech ve tkáni. Zpravidla trvá 3 až 5 sekund v jednom bodě aplikace. Reboxové proudy ovlivní tkáň v oblasti o poloměru asi 1,5 cm od bodu dotyku.
  • Sledování střední hodnoty reboxového proudu v závislosti na čase má diagnostickou hodnotu a umožňuje monitorovat a řídit léčebný proces.
  • Rebox je vysoce  efektivní v porovnání s klasickými elektroterapeutickými metodami.
  • Metoda reboxové terapie byla patentována v mnoha státech včetně USA nebo Japonska. (Přístroj je používán po celé  Evropě, v Asii i Austrálii. Jen v České republice je denně léčeno okolo 4 000 pacientů).

Zdroj www.rebox.cz