Acidóza

   
  • Acidóza
  • Porucha acidobazické rovnováhy ve prospěch kyselin, tj. jejich zvýšená tvorba či snížené vylučování zadržení, popř. zvýšené ztráty látek zásaditých. 
  • Metabolickou acidózu působí např. zvýšená tvorba kyselin v těle při hladovění, některých otravách či při těžké cukrovce (viz ketoacidóza, zadržení kyselin vtěle při selhání ledvin nebo ztráty zásaditých látek při průjmech).
  • Respirační acidóza vzniká retencí (retence - schopnost zadržovat, př. vodu) oxidu uhličitého při selhávání dechových funkcí snížené ventilaci.
  • Kompenzovaná acidóza – stav, kdy organismus dokáže vyrovnat hromadění kyselých látek zvýšeným dýcháním u metabolické acidózy nebo zvýšenou tvorbou zásaditých látek, zejména bikarbonátů u respirační acidózy. Hodnota pH krve přitom zůstává v rozmezí normálních hodnot.
  • Nekompenzovaná acidóza akutní, resp. dekompenzovaná acidóza se projeví acidemií.
  • Acidobazická rovnováha
  • acidobazická rovnováha zkr. ABR – rovnováha mezi kyselinami a zásaditými látkami v těle, tj. mezi jejich tvorbou na jedné straně a vylučováním na straně druhé. Její přesné udržení v určitém rozmezí je nezbytné pro správnou činnost organismu. K mechanismům, které větší výkyvy minimalizují, patří jednak pufry nárazníky, tlumivé roztoky vyrovnávající okamžité změny, jednak plíce a ledviny, které mohou poruchy kompenzovat po dlouhou dobu. Za normálních okolností má organismus tendenci se okyselovat – kyselé látky však dokáže pufrovat a vyloučit močí, která je proto obvykle kyselá, oxid uhličitý pak vydýchat plícemi. Porucha rovnováhy ve prospěch kyselin vede k acidóze, porucha ve prospěch zásaditých látek k alkalóze. Oba typy poruchy mohou být vyvolány buď metabolickými ději - metabolická acidóza či alkalóza, nebo jsou důsledkem poruchy dýchání respirační acidóza či alkalóza. K vyhodnocení ABR se užívá Astrupovo vyšetření. Srovnání pH, vnitřní prostředí.