Hypestezie

  • Somatosenzorická porucha.
  • Snížení citlivosti kůže na dotyk, bolest, teplotu, tlak na určitém místě.
  • Částečná ztráta citlivosti na smyslové podněty, která se vyskytuje po poškození periferních nervů (snížení vzrušivosti senzorických nervových zakončení).

Termohypestezie – snížené čití termických podnětů.

Hemihypestezie – hypestezie poloviny těla vč. tváře.