Torticollis

  • Stočení hlavy k jedné straně krku často provázené bolestivým spasmem krčních svalů. 
  • Vznik: choroby svalů nebo páteře, nervové poruchy, při porodu, vrozené aj.

Možné příčiny (vyjma malformací):

  léčba
torticollis muscularis - při zkrácení musculus aternocleidomastoideus cvičením, rehabilitací
úrazová příčina = torticollis posttraumaticus dtto
  • Malformace - vrozená vývojová vada
  • Musculus aternocleidomastoideus - kývač, sval na krku, jehož funkcí je otáčení a kývání hlavy