Pletenec ramenní

  • Skládá se ze 4 kostí, dvou klíčních kostí a dvou lopatek.
  • Působí na něj několik svalů: trapézový sval, široký sval zádový, zdvihač hlavy, malý a velký rombický sval, přední sval pilovitý.
  • Připojení k páteři a žebrům pouze v bodě, kde se klíční kost spojuje s kostí hrudní.
  • Podpora paží.
  1. Kost klíční (clavicula) - přední část ramenního pletence; spojují se s kostí hrudní a tvoří sternoklavikulární kloub.
  2. Lopatka (scapula) - zadní část ramenního pletence. Nadpažek (acromion) - vnější roh lopatky. Konec nadpažku s klíční kostí vytváří malý kloub (kloub acromioklavikulární). Zobcovitý výběžek - přední strana části lopatky = úpon pro prsní sval vpředu na hrudníku a pro flexory na vnitřní straně paže. Přímo pod nadpažkem tvoří lopatka jamku (cavitas glenoidalis) pro hlavu kosti pažní (humerus)

Ramenní pletenec je volně zavěšen na hrudním koši, kloubní jamka ramenního kloubu je mělká = nejpohyblivější tělní kloub, značný rozsah pohybu.

Funkce:

  • Obloukovitý pohyb paží - lopatka se hýbe, zapojuje klíční kost = pohyb horní končetiny = zapojení celého pletence ramenního kloubu.
  • Lopatka - pohyb podél zakřivení žeber; rotace.

Závěr:

Pletenec ramenní je zavěšen na svalech, které poskytují podporu horní části hrudníku, hrudní kosti, klíčním kostem, lopatce od hlavy, krční páteři a délce trupu.

Pletenec ramenního kloubu nejlépe funguje, když je zlehka zavěšen na hrudním koši a podporován těmito svaly.

Při poklesnutí či tlaku ramenního kloubu na hrudní koš dochází k poklesnutí trupu nebo tlakem svalů, které se zužují přes přední část ramen.