Trapézový sval

 • m. trapezius
 • Povrchová vrstva zádových svalů, tzv. pátá.
 • Tvar kosočtverce, který pokrývá krk a horní část ramen.

Začíná: kost týlní (os ocipitale) jako šíjový vaz (ligamentum nuchae) a na trnových výběžcích sedmého (, vertebrae cervicales, C7) a všech hrudních obratlů (torakální obratle, Th1 - Th12).

Upíná se:

 1. Část sestupná - ke klíční kosti (clavicula).
 2. Část příčná - nadpažku (acromion).
 3. Část vzestupná - na hřebeni lopatky (spina scapulae).

Funkce:

 • Fixace a stabilizace lopatky.
 • Sestupná část - zdvihá lopatku (elevace lopatky), zvedá rameno; Tendence: zkracovat se.
 • Střední část - přitahuje lopatku k páteři; Tendence: ochabovat.
 • Vzestupná část - táhne lopatku dolů (deprese lopatky; Tendence: ochabovat.
 • Celý sval - účast na zdvihání paže nad horizontálu, záklon hlavy a úklon hlavy. Ovlivňuje lopatky, stahuje je dolů a přitahuje k sobě a zvedá rameno.

Inervace: n. accessorius (XI) /hlavový nerv/, vlákna z plexus cervicalis (C2-C4).

Vysvětl.:

Inervace - zásobování části těla nervovými vlákny prostřednictvím určitého nervu. Znalost i. má význam např. při diagnóze některých nervových poruch či poškození. in-1; lat. nervus nerv