Široký zádový sval

 • m. latissimus dorsi
 • široká plochá svalová vrstva, pokrývá dolní polovinu zad

Začíná:

 1. trnové výběžky křížových, bederních L1-L5 a dolních hrudních obratlů Th7-Th12
 2. hřeben kyčelní (crista iliaca)

z tohoto širokého začátku se táhne spirálovitě šikmo vzhůru a

upíná se:

 1. jeho vlákna se sbíhají a upínají na hřeben malého hrbolku kosti pažní (crista tuberculi minoris) na kraniálním konci těla kosti pažní.

Funkce:

 • atletický tvar trupu, trojúhelníkový tvar;
 • zvedací zádový sval;
 • stahuje horní část paže;
 • stabilizuje tělo ve vztahu k pažím;
 • podílí se na dolů směrovaných pohybech paže (addukce);
 • hlavní sval, který přispívá k rozšiřování a podpírání zad ve vztahu k horní čási paží
 • pomocný dýchací sval (pomáhá při vdechu)
 • addukce, extenze, vnitřní rotace

Inervace: z plexus brachialis (C4 - Th1)

 

Vysvětlivky  

Kraniální

Opak - kaudální.

vztahující se k horní části těla, nebo k ní směřující.

Addukce

Addukce v rameni

Opak - abdukce.

přitažení, pohyb směrem k ose těla, končetiny.

připažení.

Extenze

- napřímení

Opak - flexe.

natažení, roztažení, rozšíření.

- pohyb v kloubu, při kterém se zvětšuje kloubní úhel;

- např. v lokti či kolenním kloubu do úhlu zhruba 180, v zápěstí.

Plexus brachialis

Pažní pleteň

nervová pleteň z předních větví míšních kořenů vycházejících z C4 – Th1; zejm. nervy inervující horní končetinu z infraklavikulární části.