Vzpřimovač páteře

 • m. erector spinae /sakrospinální - druhá vrstva/
 • udržování vzpřímeného postoje
 • rozsáhlý systém svalů probíhající od kosti křížové až k hlavě
 • při přetěžování se zkracují zádové svaly v dolní části zad (vydouvající se) a mají největší sklon vytvářet spasmus

 

Začínají a upínají se:

 • začínají na kosti křížové (os sacrum)
 • probíhají po celé délce páteře ve třech sloupcích (vytvářejí překrývající svalové snopce):
 1. vnější sloupec (m. iliocostalis) - začíná na širokém úponu kosti křížové a upíná se na spodní žebra; začíná na spodních žebrech a upíná se na horní žebra; začíná na horních žebrech a upíná se na příčné výběžky krční páteře;
 2. střední sloupec (m. longissimus) - probíhá přímo vzhůru k příčným výbětkům L a Th obratlů; nejdelší část, začíná na příčných výběžcích Th a upíná se na C; začíná na C a upíná se na bradavkový výběžek lebky
 3. vnitřní sloupec (m. spinalis) - začíná na trnových výběžcích L a Th a upíná se na trnové výběžky horních Th; začíná na spodních krčních obralích a upíná se na horní krční obratle.

Funkce:

 • opora krku a hlavě
 • vytváří rozsáhlou svalovou vrstvu a zachovává vzpřímené držení těla
 • extenzory vzpřimovače působí proti tendenci přitažlivosti a udržují trup a páteř ve vzpřímené poloze
 • sakrospinální vrstva - protahování a uvolňování těla a docílení stavu ve kterém tyto zádové a páteřní svaly nejefektivněji fungují
 • leh na zádech s pokrčenými koleny - svaly se elasticky natahují

 

Vysvětlivky  

C 1 - Atlas

C 2 - Axis

C (1 - 7) vertebrae cervicales; cervikální oblast

 

 

krční obratle

Th (1 - 12) vertebrae thoracicae; torakální oblast hrudní obratle
L (1 - 5) vertebrae lumbales; lumbální oblast bederní obratle
S (1 - 5) os sacrum; sakrální oblast křížová kost; oblast pánve
Os coccygis; kokcygeální oblast kostrč; kostrční oblast