Zdvihač lopatky

  • m. levator scapulae /čtvrtá vrstva/

Začíná:

  1. na příčných výběžcích atlasu a horních C1 - C4

Upíná se:

  1. na zevní straně lopatky (horní úhel)

Funkce:

  • pomoc při stabilizaci a podpoře lopatky
  • pomoc při pohybu ramena a paže zvedat
  • elevace lopatky, addukce lopatky
  • tendence - zkracování

Inervace: z plexus brachialis a z plexus cervicalis.