Vymknutý kotník (Distorze)

 

DISTORZE HLEZENNÍHO KLOUBU
VZNIK                                     každodenní život.
PŘÍČINY podvrtnutí hlezenního kloubu, zhoršení rovnováhy a koordinace v kontíku, nedostatečná rehabilitace po předchozím úrazu hlezenního kloubu, nerovný povrh.
POŠKOZENÍ poranění vazů se zřetelnou nestabilitou kloubu (úplné přetržení - indikace k operačnímu řešení).
DŮSLEDEK poranění vazů - zvýšená pohyblivost kosti hlezenní, která je však zaklíněna mezi kostí lýtkovou a holenní. Dojde-li k vychýlení kosti hlezenní, nejedná se již o distorzi (viz. Distorze), ale vykloubení (luxaci, viz. Luxace).

 

DOPORUČENÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
ČASOVÝ ROZVRH     První týden 3x, druhý týden 2x - 3x, třetí týden 2x.
Plán terapie se přizpůsobuje aktuálnímu stavu klienta - viz Časový harmonogram.