Postranní kolenní vaz

POSTRANNÍ KOLENNÍ VAZ
VZNIK při podvrtnutí.
PŘÍZNAKY                         bolestivost na straně poškozeného vazu, která vzniká okamžitě po úrazu. U Distenze může postupně narůstat, tím jak se ve vazu rozvíjí otok. Bolestivost se zvětšuje při jeho napnutí. Pokud došlo k úplnému prasknutí (Ruptura), je patrná viklavost bérce do strany. V místě poškození pozorujeme otok a krevní výron. Při těžších stupních poškození vazu bývá krevní výron v kolenním kloubu.
POŠKOZENÍ dochází k distenzi vazu nebo k částečnému přetržení vazu nebo k úplnému přetržení vazu. Deformace kolene do "X" - poškození vnitřního postranního vazu; deformace kolene do "O" - poškození postranního vazu.

 

DOPORUČENÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

ČASOVÝ ROZVRH                                            

První týden 2x - 3x, druhý týden 2x, třetí týden 2x,  čtvrtý týden 2x.                                                                                                
Plán terapie se přizpůsobuje aktuálnímu stavu klienta - viz Časový harmonogram.